سیسم های ارتباطی Panasonic ، AVAYA ، Uniden , Philips ، (تلفن سانترال ، گوشی تلفن فکس ، بی سیم ) تجهیزات نظارت تصویری تحت شبکه و آنالوگ Panasonic , Honyewell , Surveon , SAMSUNG , LG ,Hikvision , Hivision , ACTI , CNB , Raster (دوربین ، NVR , DVR ) تجهیزات اعلام حریق C-TEC , Apollo , Klaxon , cooper , Rafiki , آریاتک ( پنل ، دتکتور دود ، دتکتور حرارت ، شستی اعلام حریق ، آژیر ) UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– مدیریت و ذخیره سازی تصاویر دوربین های مداربسته با   ۸ کانال ورودی تصویر و ۴ کانال صدا ، -فرمت ذخیره سازی H.264 با  ۲۴۰فریم بر ثانیه در مجموع و ۳۰فریم برثانیه برای هر دوربین – کیفیت ضبط و نمایش تصویر۱کانال Real D1 (بالاترین سطح کیفیت تصویر)دیگر کانال ها Real CIF(سطح مطلوب کیفیت تصویر) […]

–  دستگاه  DVR Stand Alone – مدیریت و ذخیره سازی تصاویر دوربین های مداربسته با   ۸ کانال ورودی تصویر و ۸ کانال صدا ،فرمت ذخیره سازی H.264 با  ۲۴۰فریم بر ثانیه در مجموع و ۳۰فریم برثانیه برای هر دوربین – کیفیت ضبط و نمایش تصویرکلیه کانال ها Real CIF(سطح مطلوب کیفیت تصویر) – قابلیت Dual Stream/ […]

–  دستگاه  DVR Stand Alone مدیریت و ذخیره سازی تصاویر دوربین های مداربسته با   ۸ کانال ورودی تصویر و ۴ کانال صدا ،فرمت ذخیره سازی H.264 با  ۲۴۰فریم بر ثانیه در مجموع و ۳۰فریم برثانیه برای هر دوربین -ا کیفیت ضبط و نمایش تصویرکلیه کانال ها Real CIF(سطح مطلوب کیفیت تصویر) – قابلیت Dual Stream/ VBR […]

–  دستگاه  DVR Stand Alone مدیریت و ذخیره سازی تصاویر دوربین های مداربسته با   ۸ کانال ورودی تصویر و ۴ کانال صدا – فرمت ذخیره سازی +Mpeg4 با  ۲۴۰فریم بر ثانیه در مجموع و ۳۰ فریم بر ثانیه به برای هر دوربین -ا کیفیت ضبط و نمایش  تمامی کانال ها Real CIF(سطح مطلوب تصویر) دیگر کانال […]

–  دستگاه  DVR Stand Alone مدیریت و ذخیره سازی تصاویر دوربین های مداربسته با   ۸ کانال ورودی تصویر و ۴ کانال صدا – فرمت ذخیره سازی H.264 با  ۲۴۰فریم بر ثانیه  در مجموع و ۳۰ فریم برثانیه برای هر دوربین – کیفیت ضبط و نمایش  ۱ کانال D1 (بالاترین سطح کیفیت تصویر) دیگر کانال ها  CIF ضبط – قابلیت Dual […]

–  دستگاه  DVR Stand Alone – مدیریت و ذخیره سازی تصاویر دوربین های مداربسته با   ۸ کانال ورودی تصویر و ۸ کانال صدا – فرمت ذخیره سازی H.264 با  ۲۴۰فریم برثانیه در مجموع و ۳۰فریم بر ثانیه برای هر دوربین – با کیفیت  ۱  کانال D1 (بالاترین سطح کیفیت تصویر) ودیگر کانال ها CIF (سطح مطلوب کیفیت) […]

–  دستگاه  DVR Stand Alone مدیریت و ذخیره سازی و انتقال تصاویر دوربین های مداربسته با   ۱۶ کانال ورودی تصویر و ۴ کانال صدا – فرمت ذخیره سازی H.264 با  ۴۸۰فریم بر ثانیه در مجموع و۳۰فریم بر ثانیه برای هر دوربین – کیفیت کلیه کانال   CIF(سطح مطلوب تصویر) ضبط و نمایش – خروجی تصویر: […]

–  دستگاه  DVR Stand Alone مدیریت و ذخیره سازی و انتقال تصاویر دوربین های مداربسته با   ۱۶ کانال ورودی تصویر و ۴ کانال صدا – فرمت ذخیره سازی H.264 با  ۴۸۰ فریم بر ثانیه در مجموع و ۳۰فریم بر ثانیه برای هر دوربین – با کیفیت  CIF (سطح مطلوب تصویر)ضبط و نمایش – قابلیت Dual Stream/ VBR […]

–  دستگاه  DVR Stand Alone مدیریت و ذخیره سازی انتقال تصاویر دوربین های مداربسته با   ۱۶ کانال ورودی تصویر و ۴ کانال صدا ،فرمت ذخیره سازی H.264 با  ۴۸۰F/S در مجموع و ۳۰ فریم برثانیه برای هر دوربین – کیفیت کانال های ۱ و ۹ کانال D1 (بالاترین سطح کیفیت تصویر) ودیگر کانال ها CIF   ضبط و […]

–  دستگاه  DVR Stand Alone مدیریت و ذخیره سازی و انتقال تصاویر دوربین های مداربسته با   ۱۶ کانال ورودی تصویر و ۴ کانال صدا ،فرمت ذخیره سازی H.264 با  ۴۸۰ فریم بر ثانیه در مجموع و ۳۰ فریم بر ثانیه برای هر دوربین – با کیفیت  Real CIF(سطع کیفیت مطلوب تصویر) ضبط و نمایش – خروجی تصویر VGA (مانیتور) (تلویزیون)AV […]