سیسم های ارتباطی Panasonic ، AVAYA ، Uniden , Philips ، (تلفن سانترال ، گوشی تلفن فکس ، بی سیم ) تجهیزات نظارت تصویری تحت شبکه و آنالوگ Panasonic , Honyewell , Surveon , SAMSUNG , LG ,Hikvision , Hivision , ACTI , CNB , Raster (دوربین ، NVR , DVR ) تجهیزات اعلام حریق C-TEC , Apollo , Klaxon , cooper , Rafiki , آریاتک ( پنل ، دتکتور دود ، دتکتور حرارت ، شستی اعلام حریق ، آژیر ) UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

H.264/M-JPEG/MPEG-4 Indoor IP Cube Camera supports up to VGA resolution w/ two-way audio, Micron MegaPixel CMOS module, CS Mount, f4.2mm/F1.8 lens, Motion sensor, PoE, DC12V, Power Adapter, ACTi NVR S/W

  H.264/M-JPEG/MPEG-4 Indoor IP Cube Camera supports up to VGA resolution w/ two-way audioMicron MegaPixel CMOS module, CS Mount, f4.2mm/F1.8 lens, PoE, DC12V, Power Adapter, ACTi NVR S/W

M-JPEG/MPEG-4 Indoor IP Cube Camera supports up to VGA resolution w/ two-way audio, Micron MegaPixel CMOS module, CS Mount, f4.2mm/F1.8 lens, PoE, DC12V, Power Adapter, ACTi NVR S/W

M-JPEG/MPEG-4 Indoor IP Cube Camera supports up to VGA resolution w/ two-way audio, Micron MegaPixel CMOS module, CS Mount, f4.2mm/F1.8 lens, DC3.3V, Power Adapter, ACTi NVR S/W

H.264/M-JPEG/MPEG-4 MegaPixel Indoor IP Cube Camera supports up to 1.3MegaPixel resolution w/ two-way audio, Micron MegaPixel CMOS module, CS/C Mount, f4.2mm/F1.8 lens, Motion Sensor, DC12V, PoE, Power Adapter, ACTi NVR S/W

H.264/M-JPEG/MPEG-4 MegaPixel Indoor IP Cube Camera supports up to 1.3MegaPixel resolution w/ two-way audio, Micron MegaPixel CMOS module, CS/C Mount, f4.2mm/F1.8 lens, DC12V, PoE, Power Adapter, ACTi NVR S/W

M-JPEG/MPEG-4 MegaPixel Indoor IP Cube Camera supports up to 1.3MegaPixel resolution w/ two-way audio, Micron MegaPixel CMOS module, CS/C Mount, f4.2mm/F1.8 lens, DC12V, PoE, Power Adapter, ACTi NVR S/W

H.264/M-JPEG/MPEG-4 VGA IP Camera supports up to VGA resolution w/ two-way audio, Micron CMOS module, CS/C Mount, f4.2mm/F1.8 lens, WDR, PoE, Power Adapter, ACTi NVR S/W

M-JPEG/MPEG-4 VGA IP Camera supports up to VGA resolution w/ two-way audio, Micron CMOS module, CS/C Mount, f4.2mm/F1.8 lens, PoE, Power Adapter, ACTi NVR S/W