سیسم های ارتباطی Panasonic ، AVAYA ، Uniden , Philips ، (تلفن سانترال ، گوشی تلفن فکس ، بی سیم ) تجهیزات نظارت تصویری تحت شبکه و آنالوگ Panasonic , Honyewell , Surveon , SAMSUNG , LG ,Hikvision , Hivision , ACTI , CNB , Raster (دوربین ، NVR , DVR ) تجهیزات اعلام حریق C-TEC , Apollo , Klaxon , cooper , Rafiki , آریاتک ( پنل ، دتکتور دود ، دتکتور حرارت ، شستی اعلام حریق ، آژیر ) UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال – سازگاری با سیستم مزاحم یاب – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن مزاحم یاب – شماره گیری مجدد خودکار – بلندگوی برای پاسخگویی * ساخت مالزی

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– سازگار با سیستم مزاحم یاب – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن مزاحم یاب – ۲۰ حافظه شماره گیری مجدد – ورودی پورت دیتا – قفل شماره گیر * ساخت مالزی

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– سازگار با سیستم مزاحم یاب – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن مزاحم یاب – امکان مکالمه بدون برداشتن گوشی – ۲۰ حافظه شماره گیری مجدد – شماره گیری اتوماتیک – ورودی پورت دیتا – قفل شماره گیر * ساخت مالزی

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– ۲ خط با قابلیت برقراری کنفرانس ۳ نفره – بدون سیستم مزاحم یاب – نمایشگر ۱۶ حرفی با ساعت – بلندگوی برای پاسخگویی – امکان محدود کردن تماس * ساخت مالزی

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– سازگار با سیستم مزاحم یاب – ۲ خط با قابلیت برقراری کنفرانس ۳ نفره – ارتباط داخلی با ۸ تلفن از نوع خود – سازگاری با سیستم مزاحم یاب – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن مزاحم یاب – بلندگوی برای پاسخگویی – انتخاب خط به صورت اتوماتیک – انتخاب خط قابل […]

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– حافظه ۲۸ صفحه ای در هنگام نبود کاغذ – بلندگوی  دو طرفه دیجیتال – ۱۰ بزگ ظرفیت ورودی – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن – وضوح ۶۴ مرحله ای عکس – شماره گیری اشاره ای برای ۹ شماره تلفن – تنظیم الکترونیکی صدا – سازگاری با سیستم مزاحم یاب – سرعت چاپ ۴ صفحه در دقیقه – ارسال تاخیری – عملکرد کپی پیشرفته * ساخت مالزی […]

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال – حافظه ۲۸ صفحه ای در هنگام نبود کاغذ – بلندگوی  دو طرفه دیجیتال – ۱۰ بزگ ظرفیت ورودی – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن – وضوح ۶۴ مرحله ای عکس – شماره گیری اشاره ای برای ۹ شماره تلفن – تنظیم الکترونیکی صدا – سازگاری با سیستم مزاحم یاب – سرعت چاپ ۴ صفحه در دقیقه – ارسال تاخیری […]

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– نمایش و اعلام زمان / تاریخ پیامهای ضبط شده – حافظه ۲۸ صفحه ای در هنگام نبود کاغذ – ۱۰ بزگ ظرفیت ورودی – بلندگوی دیجیتال – عملکرد کپی پیشرفته – شماره گیری ۱۱۰ شماره تلفن از حافظه – سرعت چاپ ۴ صفحه در دقیقه * ساخت مالزی * کارتریچ مدل KX-FA57

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

 – نمایش و اعلام زمان / تاریخ پیامهای ضبط شده – حافظه ۲۸ صفحه ای در هنگام نبود کاغذ – ۱۰ بزگ ظرفیت ورودی – بلندگوی دیجیتال – عملکرد کپی پیشرفته – شماره گیری ۱۱۰ شماره تلفن از حافظه – سرعت چاپ ۴ صفحه در دقیقه * ساخت مالزی * کارتریچ مدل KX-FA57

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال – سازگاری با سیستم مزاحم یاب – نمایش و اعلام زمان / تاریخ پیامهای ضبط شده – حافظه ۲۸ صفحه ای در هنگام نبود کاغذ – ۱۰ بزگ ظرفیت ورودی – بلندگوی دیجیتال – عملکرد کپی پیشرفته – شماره گیری ۱۱۰ شماره تلفن از حافظه – سرعت چاپ ۴ صفحه در دقیقه * ساخت مالزی * کارتریچ مدل KX-FA57

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر