سیسم های ارتباطی Panasonic ، AVAYA ، Uniden , Philips ، (تلفن سانترال ، گوشی تلفن فکس ، بی سیم ) تجهیزات نظارت تصویری تحت شبکه و آنالوگ Panasonic , Honyewell , Surveon , SAMSUNG , LG ,Hikvision , Hivision , ACTI , CNB , Raster (دوربین ، NVR , DVR ) تجهیزات اعلام حریق C-TEC , Apollo , Klaxon , cooper , Rafiki , آریاتک ( پنل ، دتکتور دود ، دتکتور حرارت ، شستی اعلام حریق ، آژیر ) UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– قابلیت استفاده با ۲ گوشی – سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال – امکان استفاده پایه در صورت نبودن برق – امکان مسدود نمودن تماسهای ورودی – حالت شب – برقراری کنفرانس ۳ نفره – قابلیت افزایش تا ۶ گوشی – شماره گیری آسان با کلیدهای روی پایه – سازگاری با سیستم مزاحم یاب – بلند گوی دیجیتال ۲ طرفه (پایه / گوشی ) –  […]

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– قابلیت استفاده با ۳ گوشی – سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال – امکان استفاده پایه در صورت نبودن برق – امکان مسدود نمودن تماسهای ورودی – حالت شب – برقراری کنفرانس ۳ نفره – قابلیت افزایش تا ۶ گوشی – شماره گیری آسان با کلیدهای روی پایه – سازگاری با سیستم مزاحم یاب – بلند گوی دیجیتال ۲ طرفه (پایه / گوشی ) –  […]

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال – دارای دو گوشی بیسیم – مزاحم گویا – هشدار باطری / ساعت گویا – نمایشگر نورانی در گوشی – امکان مسدود نمودن تماسهای ورودی – حالت شب – قابل افزایش تا ۶ گوشی – تنظیم زنگهای مختلف برای شناسایی تماس گیرنده – نشانگر نورانی زنگ / اعلام دریافت پیغام […]

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– مقاوم در برابر ضربه و آب – نمایشگر نورانی سفید بر روی گوشی – امکان مسدود نمودن تماسهای ورودی – حالت شب – قابل افزایش تا ۶ گوشی – تنظیم زنگهای مختلف برای شناسایی تماس گیرنده – نشانگر نورانی با زنگ هشدار – بلندگوی دیجیتال بر روی گوشی – دفترچه تلفن با ۵۰ حافظه – […]

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– قابلیت استفاده با ۲ گوشی – سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال – هشدار باطری / ساعت گویا – شماره گیر نورانی روی گوشی – نمایشگر نورانی در گوشی – امکان مسدود نمودن تماسهای ورودی – حالت شب – قابل افزایش تا ۶ گوشی – بلند گوی دیجیتال ۲ طرفه روی گوشی – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن – مزاحم یاب […]

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– شماره گیر نورانی روی گوشی – نمایشگر نورانی در گوشی – امکان مسدود نمودن تماسهای ورودی – حالت شب – قابل افزایش تا ۶ گوشی – بلند گوی دیجیتال ۲ طرفه روی گوشی – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن – مزاحم یاب گویا – ساخت چین

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال – مزاحم گویا – هشدار باطری / ساعت گویا – شماره گیر و بلندگوی دیجیتال بر روی گوشی و پایه – نمایشگر نورانی در گوشی – امکان مسدود نمودن تماسهای ورودی – حالت شب – قابل افزایش تا ۶ گوشی – تنظیم زنگهای مختلف برای شناسایی تماس گیرنده – نشانگر […]

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال – هشدار باطری / ساعت گویا – شماره گیر نورانی روی گوشی – نمایشگر نورانی در گوشی – امکان مسدود نمودن تماسهای ورودی – حالت شب – قابل افزایش تا ۶ گوشی – بلند گوی دیجیتال ۲ طرفه روی گوشی – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن – مزاحم یاب گویا – ساخت مالزی

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال – هشدار باطری / ساعت گویا – شماره گیر نورانی روی گوشی – نمایشگر نورانی در گوشی – امکان مسدود نمودن تماسهای ورودی – حالت شب – قابل افزایش تا ۶ گوشی – بلند گوی دیجیتال ۲ طرفه روی گوشی – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن – مزاحم یاب گویا – ساخت چین

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر

– سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال – هشدار باطری / ساعت گویا – نمایشگر نورانی در گوشی – امکان مسدود نمودن تماسهای ورودی – حالت شب – قابل افزایش تا ۶ گوشی – تنظیم زنگهای مختلف برای شناسایی تماس گیرنده – بلند گوی دیجیتال ۲ طرفه (پایه / گوشی ) – ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن – برقراری […]

UPS (تامین کننده برق اضطراری) , stabilizer ( رگوله کننده برق) ALGA , فاراتل , هژیر , زنر